0903 406 457

Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka?

V prípade uzavretia manželstva s cudzincom, ktorý neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri obrade aj tlmočník, ktorý celý obrad preloží do jazyka cudzinca. Zápisnicu o uzavretí manželstva potom podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky súdneho tlmočníka.

V niektorých prípadoch môžu tlmočiť sobáš aj tlmočníci bez pečiatky, po splnomocnení priamo matrikou – treba sa informovať na príslušnej matrike.

Potrebujem k sobášu súdneho prekladateľa?

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.