0903 406 457
Katarina, Tolmezzo, Taliansko

ItalyKatarina
Tolmezzo, Taliansko

"Spolupracujem s Agentúrou Top už niekoľko rokov. Je to seriózna a profesionálna prekladateľská agentúra s veľmi ochotným a milým personálom. Projekty sú zaujímavé a výplata odmeny je vždy včas. Spolupracujem veľmi rada s nimi a dúfam, že spolupráca bude dlhotrvajúca."


Italy"Collaboro con Agentura Top da alcuni anni. E' un agenzia seria e professionale con lo staff gentile e sempre disponibile. I progetti sono interessanti e i pagamenti puntuali. Collaboro molto volentieri con loro e spero che il nostro rapporto duri per molto tempo."


Katarina prekladá z týchto jazykov:
  •   slovenčina -> taliančina
  •   taliančina -> slovenčina
  •   maďarčina -> slovenčina
  •   maďarčina -> taliančina
partneri Agentúry TOP vo svete