Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2236
Aký je rozdiel medzi prekladom dokumentov a tlmočením? 2347
Čo je obyčajný preklad dokumentu? 2465
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2279
Aký preklad dokumentu potrebujem? 2459
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2309
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál dokumentu? 2392
Kto mi urobí overenú kópiu dokumentu? 2446
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2301
Čo je „superlegalizácia“ dokumentu? 2659
Čo je to „Apostille“? 2493
Potrebujem Apostille? 2146
Potrebujem preklad Apostille? 2192
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2178
Ako sa stanovuje cena prekladu dokumentu? 2114
Čo je „normostrana“ pri prekladoch dokumentov? 2108
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2131
Čo je „polygrafická korektúra“ dokumentov? 2211
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady dokumentov? 2088
Ako rýchlo je možné preklad dokumentu vyhotoviť? 2150
Ako môžem požiadať o preklad dokumentov? 2252
Platba za preklad dokumentov 1716
Prečo berieme 100% zálohu? 1503
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1105
Čo je simultánne tlmočenie? 1470
Čo je konferenčný hovor? 906
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 856
Prečo nezasielame vyhotovené preklady dokumentov poštou do zahraničia? 1375
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 754
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2307
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 762

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.