0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2543
Aký je rozdiel medzi prekladom dokumentov a tlmočením? 2607
Čo je obyčajný preklad dokumentu? 2728
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2531
Aký preklad dokumentu potrebujem? 2728
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2596
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál dokumentu? 2653
Kto mi urobí overenú kópiu dokumentu? 2732
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2575
Čo je „superlegalizácia“ dokumentu? 2975
Čo je to „Apostille“? 2805
Potrebujem Apostille? 2428
Potrebujem preklad Apostille? 2460
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2445
Ako sa stanovuje cena prekladu dokumentu? 2364
Čo je „normostrana“ pri prekladoch dokumentov? 2347
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2419
Čo je „polygrafická korektúra“ dokumentov? 2499
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady dokumentov? 2352
Ako rýchlo je možné preklad dokumentu vyhotoviť? 2411
Ako môžem požiadať o preklad dokumentov? 2545
Platba za preklad dokumentov 1962
Prečo berieme 100% zálohu? 1722
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1297
Čo je simultánne tlmočenie? 1708
Čo je konferenčný hovor? 1086
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 983
Prečo nezasielame vyhotovené preklady dokumentov poštou do zahraničia? 1642
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 873
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2735
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 903

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.