0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2618
Aký je rozdiel medzi prekladom dokumentov a tlmočením? 2676
Čo je obyčajný preklad dokumentu? 2798
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2602
Aký preklad dokumentu potrebujem? 2799
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2664
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál dokumentu? 2726
Kto mi urobí overenú kópiu dokumentu? 2824
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2645
Čo je „superlegalizácia“ dokumentu? 3055
Čo je to „Apostille“? 2883
Potrebujem Apostille? 2503
Potrebujem preklad Apostille? 2540
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2509
Ako sa stanovuje cena prekladu dokumentu? 2427
Čo je „normostrana“ pri prekladoch dokumentov? 2413
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2497
Čo je „polygrafická korektúra“ dokumentov? 2573
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady dokumentov? 2418
Ako rýchlo je možné preklad dokumentu vyhotoviť? 2474
Ako môžem požiadať o preklad dokumentov? 2611
Platba za preklad dokumentov 2024
Prečo berieme 100% zálohu? 1771
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1336
Čo je simultánne tlmočenie? 1755
Čo je konferenčný hovor? 1130
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1016
Prečo nezasielame vyhotovené preklady dokumentov poštou do zahraničia? 1711
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 906
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2827
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 935

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.