Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2054
Aký je rozdiel medzi prekladom dokumentov a tlmočením? 2193
Čo je obyčajný preklad dokumentu? 2294
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2118
Aký preklad dokumentu potrebujem? 2295
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2139
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál dokumentu? 2225
Kto mi urobí overenú kópiu dokumentu? 2275
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2139
Čo je „superlegalizácia“ dokumentu? 2468
Čo je to „Apostille“? 2306
Potrebujem Apostille? 1973
Potrebujem preklad Apostille? 2018
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2019
Ako sa stanovuje cena prekladu dokumentu? 1955
Čo je „normostrana“ pri prekladoch dokumentov? 1954
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1953
Čo je „polygrafická korektúra“ dokumentov? 2036
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady dokumentov? 1922
Ako rýchlo je možné preklad dokumentu vyhotoviť? 1979
Ako môžem požiadať o preklad dokumentov? 2071
Platba za preklad dokumentov 1597
Prečo berieme 100% zálohu? 1389
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1037
Čo je simultánne tlmočenie? 1403
Čo je konferenčný hovor? 850
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 812
Prečo nezasielame vyhotovené preklady dokumentov poštou do zahraničia? 1295
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 720
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2173
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 710

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.