0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2444
Aký je rozdiel medzi prekladom dokumentov a tlmočením? 2524
Čo je obyčajný preklad dokumentu? 2653
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2453
Aký preklad dokumentu potrebujem? 2647
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2508
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál dokumentu? 2576
Kto mi urobí overenú kópiu dokumentu? 2650
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2494
Čo je „superlegalizácia“ dokumentu? 2882
Čo je to „Apostille“? 2717
Potrebujem Apostille? 2349
Potrebujem preklad Apostille? 2390
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2368
Ako sa stanovuje cena prekladu dokumentu? 2289
Čo je „normostrana“ pri prekladoch dokumentov? 2279
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2334
Čo je „polygrafická korektúra“ dokumentov? 2418
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady dokumentov? 2278
Ako rýchlo je možné preklad dokumentu vyhotoviť? 2336
Ako môžem požiadať o preklad dokumentov? 2463
Platba za preklad dokumentov 1892
Prečo berieme 100% zálohu? 1653
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1244
Čo je simultánne tlmočenie? 1643
Čo je konferenčný hovor? 1032
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 946
Prečo nezasielame vyhotovené preklady dokumentov poštou do zahraničia? 1557
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 835
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2610
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 860

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.