Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklady v rôznych jazykoch 2330
Aký je rozdiel medzi prekladom dokumentov a tlmočením? 2425
Čo je obyčajný preklad dokumentu? 2550
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2358
Aký preklad dokumentu potrebujem? 2548
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2403
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál dokumentu? 2478
Kto mi urobí overenú kópiu dokumentu? 2544
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2386
Čo je „superlegalizácia“ dokumentu? 2764
Čo je to „Apostille“? 2593
Potrebujem Apostille? 2238
Potrebujem preklad Apostille? 2282
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2263
Ako sa stanovuje cena prekladu dokumentu? 2194
Čo je „normostrana“ pri prekladoch dokumentov? 2191
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2228
Čo je „polygrafická korektúra“ dokumentov? 2310
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady dokumentov? 2178
Ako rýchlo je možné preklad dokumentu vyhotoviť? 2237
Ako môžem požiadať o preklad dokumentov? 2354
Platba za preklad dokumentov 1798
Prečo berieme 100% zálohu? 1574
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1170
Čo je simultánne tlmočenie? 1552
Čo je konferenčný hovor? 960
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 898
Prečo nezasielame vyhotovené preklady dokumentov poštou do zahraničia? 1453
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 787
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 2440
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 805

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.